آموزش موسیقی

آموزش تئوری موسیقی – بخش دوم

آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی – بخش دوم

در قسمت قبل آموزش تئوری موسیقی که خدمت شما از مجله اینترنتی پر از کالا ارائه شد تعدادی از مباحث بیان شد. در بخش دوم مباحث ریتم ها، ضرب ها، همراهی و … بیان خواهد شد.

بخش دوم

همراهی (Accompaniment):

تمام قسمت هایی از موسیقی است که وقتی یک ساز یا خواننده در حال اجرای ملودی است، سایر سازها اجرا میکنند.

ملودی (Melody):

اگر ساده نگاه کنیم به هنگام شنیدن یک آهنگ آن چیزی که در ذهن یک فرد معمولی به خاطر می ماند و می تواند آنرا زمزمه کند ملودی نامیده می شود. ملودی در واقع حرکت افقی نتها در طول زمان است. تشخیص ملودی آسان تر از تعریف آن است، با این همه، ملودی سرشتی ویژه دارد و حضور آن در موسیقی تمام دوران ها و ملتها دیده می شود.

ملودی

ملودی زنجیره ای از صداهای جداگانه و پیاپی است که در مجموع کلیتی در خور تشخیص را می سازند. ملودی آغاز شده، پیش می رود و پایان می یابد و دارای جهت، شکل و پیوستگی است. حرکت بالارونده و پایین رونده صداهای زیر و بم ملودی، حسی از تنش و آسودگی، انتظار رسیدن را در بر دارد و این همان منحنی یا خط ملودیک است. حرکت ملودی با فاصله های کوچک که فاصله پیوسته (step) نامیده میشوند یا با فاصله هایی بزرگتر که فاصله گسسته (leap) نام دارند صورت میگیرد. فاصله پیوسته، فاصله میان هر دو نت پیاپی در گام آشنای دو، ر ، می … است فاصله میان دو تا ر، ر تا می و…) فاصله ایی که بزرگتر از فاصله پیوسته باشد به عنوان فاصله گسسته شناخته می شود برای نمونه فاصله میان دو تا می).

بسیاری از ملودی ها از تکه های کوچکتری به نام عبارت (phrase) ساخته شده اند. این تکه ممکن است نتهایی با زیر و بم و الگوهای ریتمیک مشابه داشته باشند که این تشابه به یکپارچگی و انسجام ملودی کمک میکند. از سوی دیگر عبارتهای متضاد میتوانند سبب تنوع در سیر ملودی شوند. عبارت ها اغلب به صورت جفت های متقارن نمود می یابند. که صداهایش حرکتی پایین رونده دارند. قسمتی از عبارت دوم می تواند تکرار عبارت اول بوده اما پایانی قاطع تر داشته باشد، پایانی که ملودی را به سرانجام و سکون می رساند. چنین نقطه سکونی را در پایان یک عبارت، کادانس (cadence) یا فرود می نامند.

بداهه نوازی (Improvisation):

به خلق ملودی در لحظه اجرا بداهه نوازی می گویند.

تریاد( triad):

در موسیقی آکوردهای مختلفی داریم. مانند چهارصدایی، پنج صدایی و … به ساده ترین نوع آکورد (دو صدائی ) تریاد می گویند که اولین نت گام، نت پایه این آکورد نیز است.

ریتم:

جوهر حیاتی موسیقی ریتم است. ریتم در عامترین معنا، سيلان منظم موسیقی در زمان است. ریتم یک ملودی، در حقیقت شخصیت آن است.

آموزش حرفه ای را با ما تجربه کنید!

آموزش حرفه ای موسیقی، یادگیری انواع سازهای ایرانی و خارجی، آموزش آواز، نت خوانی و …

ضرب (beat):

هنگام دست زدن با پا کوبیدن با موسیقی، به ضرب های آن واکنش نشان می دهید. ضرب تپش منظم و تکرار شونده ای است که موسیقی را به واحدهای برابر تقسیم می کند. ضرب ها پس زمینه ای را می سازند که آهنگساز نت هایی با کشش های زمانی گوناگون را بر آن قرار می دهد. ضرب ها واحدهای زمانی بنیادی هستند که کشش تمام نتها بر مبنای آنها سنجیده می شود. نتها از نظر زمانی می توانند به اندازه بخشی از نصف یک ضرب، یک ضرب کامل یا بیش از یک ضرب تداوم یابند. ضربها را می توان با نشانه هایی متوالی و منظم بر محور زمان نشان داد. به شکل زیر دقت کنید:

آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

وزن (meter):

هنگامی که یک نغمه یا ملودی را می خوانیم، برخی ضربه ها قوی تر یا موکد تر ادا می شوند. در موسیقی الگوئی تکرار شونده را می یابیم که از یک ضرب قوی و سپس از یک یا چند ضرب ضعیفتر تشکیل شده است. سازمان ضرب ها را در قالب گره های منظم وزن می نامند. چنین گروهی که تعداد ثابتی از ضرب ها را در خود جا داده است، میزان نامیده می شود. بسته به تعداد ضرب های هر میزان، چندین نوع وزن وجود دارد.

وقتی یک میزان دارای دو ضرب باشد، وزن آن دو ضربی است؛ این وزن به صورت ۲ – ۱، ۲ – ۱، ۲ – ۱،… شمرده شده و در آن ضربهای اول موكدتر هستند. الگویی که دارای سه ضرب در هر میزان است. به عنوان وزن سه ضربی شناخته شده و به این ترتیب شمرده می شود: ۳-۲-۱، ۳-۲ – ۱،… تمام والسها وزن سه تایی دارند.

وزن چهار تایی

یک الگوی مهم دیگر وزن چهار تایی است که هر میزان آن چهار ضرب را در خود جای می دهد. در این وزن نیز ضرب پایین قویترین ضرب است اما ضرب موکد دیگری هم وجود دارد که ضرب سوم است، ضرب سوم از ضربهای دوم و چهارم قویتر و از ضرب اول ضعیف تر است: ۴-۳-۲-۱، ۴-۳-۲-۱، …

وزن شش تایی

وزن شش تائی شامل شش ضربه به نسبت کوتاه و سریع در هر میزان است. ضرب اول (ضرب پایین) قویترین ضرب و ضرب چهارم در میان دیگر ضربها موکد تر است: ۶-۵ – ۴ -۳-۲-۱

با توجه به وزن هایی که در بالا توضیح دادیم می توانیم وزنهایی دیگری هم از ترکیب این وزن ها بسازیم. مانند وزن پنج ضربی که از یک وزن دوضربی + یک وزن سه ضربی بوجود می آید. ۲-۱ -۳-۲-۱

 

بافت موسیقیایی(Musical texture):

طی قطعه موسیقی زمانی ممکن است ملودیی بدون همراهی، گاهی چندین ملودی همزمان با ملودی با آکوردهای همراهی کننده شنیده می شود. برای توصیف این موارد گوناگون، اصطلاح بافت موسیقیایی به کار میرود. اصطلاحی که به تعداد لایه های صوتی همزمان، به نوع آنها (ملودی یا هارمونی) و به چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر اشاره دارد.

انوع بافتهای موسیقیایی:

۱- بافت مونوفونیک:

یک خط ملودی تنها و بدون همراهی، بافتی مونوفونیک به معنای تک صدایی دارد. اگر شما خود به تنهایی یک آواز بخوانید، آواز شما نوعی بافت مونوفونیکی خواهد بود. اجرای همزمان یک خط ملودی توسط چند ساز یا آوازه خوان نیز بافت مونوفونیک حجیم تر و غنی تری را خواهد ساخت.

۲- بافت پلی فونیک:

اجرای همزمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیت کم و بیش یکسانی را داشته باشند را بافت پلی فونیک یا چند صدایی می گویند. که به این نوع بافت كنتروپو آن نیز گفته می شود.

٣- بافت هوموفونیک:

هنگامی که یک ملودی اصلی با آکوردهایی همراهی می شود بافت هوموفونیک بوجود می آید. که در اکثر سبکهای موسیقی از این نوع بافت استفاده می شود.

اکتاو (Octave):

دیدیم که تعدادی از تن های متفاوت از لحاظ زیر و بمی اسامی یکسانی دارند. اگر یک تن را مبنا قرار داده و از آن شروع کرده و تن های دیگر را به ترتیب بنویسیم هشتمین تن از لحاظ نام با تن اول یکی است . به طور مثال اگر نت دو را به ترتیب شروع به حرکت کنیم هشتمین نت نیز به نام دو می باشد اما صدای آن دارای

اکتاو اولین نت

کیفیت موسیقیایی مشابه با صدای نت اولی ولی زیر تر است که به آن اکتاو اولین نت می گوییم. (می گوییم تن دوم همنام با تن اول ولی به اندازه یک اکتاو زیر تر است). حال اگر هشتمین نت را شماره ۱ بنامیم و ادامه دهیم رشته دیگری از نت بدست می آید. که همگی اکتاو های رشته نت های قبلی می باشند و اگر این کار را همین طور ادامه دهیم اکتاوهای چندی در موسیقی به دست می آوریم . وسعت تن ها در موسیقی حدود ۹ اکتاو و در گیتار کمی کمتر از ۴ اکتاو میباشد. وسعت صدای کسی که تعليم آواز ندیده است به طور معمول میان ۱ تا ۲ اکتاو و وسعت صوتی پیانو بیش از هفت اکتاو است. هنگامی که دو آوازه خوان زن و مرد یک ملودی را با هم میخوانند، اغلب آنها را به فاصله یک آکتاو از یکدیگر اجرا میکنند.

 


آموزش تئوری موسیقی برای فراگیری سازهای مختلف ایرانی و خارجی نیاز هر هنرجوی علاقه مندی است. همچنین برای کسانی که میخواهند موسیقی را به صورت حره ای دنبال کنند باید آموزش تئوری موسیقی را گذرانده و آگاهی کامل داشته باشند.

آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح پیشرفته

آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح پیشرفته

آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح پیشرفته

گیتار از جمله سازهای بسیار متنوع است و به علت داشتن همین تنوع طرفداران زیادی نیز دارد  آموزش ریتم نوازی در گیتار سطح پیشرفته برای کسانی مناسب است که دوره های آموزش مقدماتی گیتار را گذرانده اند و اکنون می خواهند نواختن ریتم های متنوع ان را بیاموزند تا به صورت کامل بر این ساز مسلط شوند مجموعه پیش رو که به صورت تصویری تهیه شده است شما را با معروف ترین و پرطرفدارترین ریتم های جدید در گیتار آشنا می کند و در گام به گام نواختن آنها شما را یاری می کند.

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *